Dokuz Mimarlık

Dokuz Mimarlık Tasarım

Robert Venturi göre; modernizmin işlevsel olan ve resmileştirilen şekilleri ve alanları tam aksi yöndeki bir estetikle yer değiştirmiştir: üsluplar çarpışır, kendi için biçim anlayışı ortaya çıkar. Modernizmin işlevselciliğinden kopuş Venturi'nin Mies van der Rohe'nin ünlü düsturu "Az, çoktur" (less is more) sözünü nükteli bir şekilde uyarlamasında da görülüyor.  (Venturi, R. Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki 1966)
Bu felsefe ile yol almaya çalışan Dokuz Tasarım Mimarlık aynı zamanda mimarlığa verdiği önemi de anlatmaktadır.
Mimarlık bir çocuğa mutlu anılar hediye edebilmeli,  sımsıcak bir sarılma olmalıdır. Aidiyet sunmalıdır. Gelişip dönüşebilmeli, bir mekân olmalıdır. Işıkla dans edebilmelidir. Geçmişe bir köprü geleceğe bir adım olmalıdır.  Yaşanmalıdır. İnsana ait ne varsa hepsinden biraz olmalıdır. Birlikte anlamı olmalıdır. Sükûneti vermelidir.

2013 yılında  Mimar Mustafa Aslan ve Mimar Ahmet Doğdaş önderliğinde kurulan Dokuz Tasarım günümüz mimarisini ve bu mimari felsefeyi tasarımlarında olabildiğince yansıtmaya çalışmaktadırlar. Kurulduğu günden bu yana bir çok ulusal ve uluslararası prestijli projeye başarı ile imza atmışlardır.

© Copyright Dokuz Tasarım Mimarlık Atölyesi